A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu website các cơ sở giáo dục trong ngành

Danh sách website các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Danh mục website các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

TT
Phòng GD&ĐT huyện (thành phố)
Địa chỉ website
Ghi chú
1
Bắc Giang
http://tpbacgiang.edu.vn

2
Hiệp Hòa
http://hiephoabacgiang.edu.vn

3
Lạng Giang
http://pgdlanggiang.edu.vn

4
Lục Nam
http://lucnam.edu.vn

5
Lục Ngạn
http://lucngan.edu.vn

6
Sơn Động


7
Tân Yên


8
Việt Yên
http://pgdvietyenbacgiang.edu.vn

9
Yên Dũng
http://yendung.bacgiang.edu.vn
http://www.pgdyendung.com
 
10
Yên Thế
http://pgdyenthe.edu.vn


Danh mục website các trường THPT


TT
Địa chỉ website trường TT
Địa chỉ website trường
1
Phổ thông DTNT tỉnh
26
THPT Lục Ngạn số 3
2
THPT Chuyên Bắc Giang
http://thptchuyen.bacgiang.edu.vn
27
THPT Lục Ngạn số 4
http://thptlucngan4.com
3
THPT Ngô Sĩ Liên
http://thptngosilienbg.edu.vn
28
THPT BC Lục Ngạn
4
THPT Thái Thuận
http://thaithuan.tinhbacgiang.com
29
THPT Sơn Động số 1
http://thptsondong.bacgiang.edu.vn
5
THPT DL Nguyên Hồng
30
THPT Sơn Động số 2
http://thptsondong2.edu.vn
6
THPT Hiệp Hòa số 1
http://thpthiephoa1.edu.vn
31
THPT Sơn Động số 3
http://thptsondong3.edu.vn
7
THPT Hiệp Hòa số 2
http://thpthiephoa2.edu.vn
32
THPT Nhã Nam
http://thptnhanam.edu.vn
8
THPT Hiệp Hòa số 3
http://thpthiephoa3.edu.vn
33
THPT Tân Yên số 1
http://thpt-tanyenso1-bacgiang.edu.vn
9
THPT Hiệp Hòa số 4
http://thpthiephoa4.bacgiang.edu.vn
34
THPT Tân Yên số 2
http://thpt-tanyenso2-bacgiang.edu.vn
10
THPT DL Hiệp Hòa số 1
35
THPT DL Tân Yên
11
THPT DL Hiệp Hòa số 2
36
THPT Lý Thường Kiệt
12
THPT & THCS Hiệp Hòa
37
THPT Việt Yên số 1
http://thptvietyen1.bacgiang.edu.vn
13
THPT Lạng Giang số 1
http://thptlanggiangso1.edu.vn
38
THPT Việt Yên số 2
14
THPT Lạng Giang số 2
http://thptlanggiangso2.edu.vn
39
THPT TTh Việt Yên
15
THPT Lạng Giang số 3
http://thptlanggiang3.edu.vn
40
THPT Yên Dũng số 1
http://thptyendung1bg.edu.vn
16
THPT DL Phi Mô
41
THPT Yên Dũng số 2
http://thptyendungso2.edu.vn
17
THPT DL Thái Đào
42
THPT Yên Dũng số 3
http://thptyendung3.edu.vn
18
THPT Cẩm Lý
43
THPT DL Quang Trung
19
THPT Lục Nam
http://thptlucnam.bacgiang.edu.vn
44
THPT DL Yên Dũng
20
THPT Phương Sơn
http://thptphuongson.tk
45
THPT TTh Thái Sơn
21
THPT Tứ Sơn
46
THPT Yên Thế
http://thptyenthe.edu.vn
22
THPT DL Đồi Ngô
47
THPT Bố Hạ
http://www.thpt-boha-bacgiang.edu.vn
23
THPT TTh Thanh Hồ
48
THPT Mỏ Trạng
http://thptmotrang-bacgiang.edu.vn
24
THPT Lục Ngạn số 1
http://thpt-lucnganso1-bacgiang.edu.vn
49

25
THPT Lục Ngạn số 2
http://thptlucngan2.edu.vn
50Danh mục website các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề

1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bắc Giang: http://nnthbg.com.vn
2. Trung tâm GDTX-DN Hiệp Hòa: http://ttgdhiephoa.com
3. Trung tâm GDTX-DN Việt Yên: http://vietyen.net

Danh mục website các trường chuyên nghiệp

1. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang: http://ktktbacgiang.edu.vn

Danh mục website các trường phổ thông DTNT

1. Trường PT DNNT Lục Ngạn: http://dtntlucngan.edu.vn

Các trường Trung học cơ sở

1. Trường THCS Thân Nhân Trung: http://thcsthannhantrung.bacgiang.edu.vn
2. Trường THCS Việt Tiến: http://www.viettien.edu.vn
3. Trường THCS Thị trấn Chũ: http://thcschu.edu.vn
4. Trường THCS Hồng Kỳ: http://thcshongky.bacgiang.edu.vn
5. Trường THCS Ngô Sĩ Liên: http://thcs-ngosylien-bacgiang.edu.vn
6. Trường THCS Việt Ngọc: http://thcsvietngoc.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 207
Tháng trước : 9.777