Kính mời các thầy cô và các em học sinh xem lịch thi thử đại học lần I

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

I. LỊCH THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I


Ngày thi: 26,27/1/2013

Stt

Buổi thi

Khối thi

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho thí sinh

Bắt đầu

tính giờ

Thu bài

1

Chiều 26/1

Khối A, A1

B, D

Toán

180 phút

13 giờ 55'

14 giờ 00'

17 giờ 00'

Khối C

Địa

180 phút

13 giờ 55'

14 giờ 00'

17 giờ 00'

2

Sáng 27/1

Khối A, A1

Vật lí

90 phút

7 giờ 25'

7 giờ 30'

9 giờ 00'

Khối A, B

Hóa học

90 phút

9 giờ 25'

9 giờ 30'

11 giờ 00'

Khối A1, D

Tiếng Anh

90 phút

9 giờ 25'

9 giờ 30'

11 giờ 00'

Khối C

Sử

180 phút

7 giờ 25'

7 giờ 30'

10 giờ 30'

3

Chiều 27/1

Khối B

Sinh

90 phút

13 giờ 55'

14 giờ 00'

15 giờ 30'

Khối C, D

Văn

180 phút

13 giờ 55'

14 giờ 00'

17giờ 00'

Khối A, A1

Nghỉ

 

II. HIỆU LỆNH TRỐNG

 

Stt

Diễn giải và trống

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

 

1

 

Tập trung học sinh tr­­ước cửa phòng thi: 1 hồi dài.

7 giờ 00

13 giờ 30'

 

2

 

Gọi học sinh vào phòng thi: 6 tiếng.

7 giờ 15'

13 giờ 45'

 

3

Phát đề cho thí sinh: 3 tiếng

7 giờ 25'

 9 giờ 25'

13 giờ 55'

 

4

Bắt đầu tính giờ cho thí sinh làm bài: 1 tiếng

7 giờ 30'

 9 giờ 30'

14 giờ 00'

 

5

 

Thu bài thi có thời gian làm bài ngắn hơn:3 tiếng.

 

Chú ý lịch thi

Chú ý lịch thi

6

 

Thu bài thi có thời gian làm bài dài nhất: 1 hồi dài.

 

Chú ý lịch thi

Chú ý lịch thi

 


THPT Chuyên Bắc Giang
20/01/2013