Nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Nhà trường lên kế hoạch tổ chức vòng thi "Giải toán trên Internet" cấp trường.

  SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BG

Số 04 /KH - CBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               

Bắc Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2012.

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức vòng thi "Giải Toán trên Internet" cấp trường

             Thực hiện Công văn số 12/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 01 năm 2012 về việc triển khai cuộc thi "Giải Toán trên Internet" năm học 2011-2012, trường THPT Chuyên xây dựng Kế hoạch Tổ chức vòng thi cấp trường như sau:

1. Mục đích của cuộc thi

- Cuộc thi nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh; tạo sân chơi trí tuệ để HS được giao lưu học tập và nâng cao chất lượng học Toán.

- Cuộc thi cũng là dịp để nhà trường có bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức chỉ đạo, giúp học sinh nâng cao các kỹ năng học Toán  theo phương pháp mới.

2. Đối tượng, hình thức tham gia

- Đối tượng: khuyến khích học sinh toàn trường tham gia, trong đó nòng cốt là học sinh lớp chuyên Toán khối 10,11

- Hình thức thi: học sinh tự tham gia thi trực tiếp từ vòng 1 đến vòng 13 vào bất cứ thời điểm nào trước ngày 17/02/2012  trên website http://www.violympic.vn

3. Thời gian tổ chức thi cấp trường vòng 14

- Thời gian thi: Từ 14h30 giờ ngày 20/02/2012 (thứ hai)

- Danh sách thí sinh dự thi được công bố vào ngày 18/2/2012

- Địa điểm: Phòng máy, tầng 3 khu Hiệu bộ

4. Cơ cấu giải thưởng

- Mỗi khối 01 giải nhất: 50.000 đ

- Mỗi khối 01 giải nhì: 30.000 đ

- Mỗi khối 01 giải ba:  20.000 đ

5. Danh sách Ban tổ chức cuộc thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên

- Trưởng ban: Ông Bạch Đăng Khoa - Hiệu trưởng, phụ trách chung.

-  Phó ban: Bà Hồ Thị Lân - Phó Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm lên Kế hoạch.

-  Phó ban: Ông Nguyễn Văn Tiến - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, trực tiếp điều hành.

- Thư kí: Ông Nguyễn Văn Điện - GV môn Tin: Giám sát thi, theo dõi và giúp học sinh thi tự do, lập danh sách HS thi cấp trường,  phụ trách các loại văn bản, báo cáo.

- Các Ủy viên:

+  Ông Nguyễn Anh Tuấn - TK HĐ, Tổ Phó Tổ Toán - Tin, giám thị

+  Bà Đỗ Thúy Mai - GV môn Toán, giám thị

+  Ông Trần Anh Đức - GV môn Toán, giám thị

+  Ông Đỗ Minh Thuấn - GV môn Tin, Tổ Phó Tổ Toán - Tin, phụ trách máy

+  Ông Nguyễn Văn Việt - GV môn Tin, phụ trách máy

          Trong quá trình tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức có thể huy động thêm một số giáo viên khác tham gia vào quá trình điều hành thi.

 

 

        Nơi nhận:

        - Các thành viên trong liên tịch;
        - Website trường;
        - Lưu VP.

Hiệu trưởng

 (đã kí)

 Bạch Đăng Khoa

 

 

 

 

 


THPT Chuyên Bắc Giang
03/02/2012