Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kĩ, chủ động triển khai, thực hiện. Đặc biệt các đ/c chủ nhiệm, dạy các môn thi đại học khối 12. SỞ GD-ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 Bắc Giang, ngày 05/3/2012

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2012

I. Kiểm điểm công tác tháng 2.

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

-  Đã triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày Thành lập ĐCSVN gắn với việc thực hiện cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2012 là ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường sự gắn bó, chia sẻ giữa thầy và trò. Đẩy mạnh thực hiện qui định đạo đức nhà giáo. Quan tâm giáo dục ý thức rèn luyện, học tập của HS. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn, đặc biệt chất lượng kì thi TS ĐH năm 2012.

2. Công tác chuyên môn

- Đã triển khai việc thực hiện qui chế đáng giá, xếp loại học sinh mới đến từng CB-GV.

- Đã không ngừng tìm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện đạt kết quả cao ở các kì thi IOE, Violimpic, giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, đặc biệt kì thi TS ĐH năm 2012 tập trung theo hướng tăng cường dạy sát từng đối tượng học sinh.

- Đã triển khai dạy ĐT tham dự kì thi các trường chuyên vùng DH và ĐBBB.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, thi GVDG,...

- Chỉ đạo, rà soát tiến độ thực hiện theo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học các cấp.

- Đã tổ chức tốt kì thi tháng 2/2012 và kì thi thử đại học lần 1.

- Các tổ đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa.

- Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng GV THCS tại một số các huyện nhằm phát hiện HSG, nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh.

3. Các công tác khác

- Chưa rà soát, bổ sung, hoàn thiện các đánh giá của Ban thi đua theo kế hoạch.

- Công đoàn đã xây dựng KH triển khai dạy tiếng Anh cho giáo viên.

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự; tu sửa, tôn tạo cảnh quan trong nhà trường.

- Đoàn trường đã phối hợp với các bộ phận trong nhà trường quản lí học sinh, kiểm tra thường xuyên các qui định chung của Đoàn trường, của nhà trường.

- Đang rà soát lại để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cá nhân CBGVNV.

- Chưa khởi động các bộ phận, xây dựng kế hoạch kỉ niệm 25 năm thành lập trường, thiết kế logo của trường.

II. Công tác tháng 3.

1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày 8/3; 26/3. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động  ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2012 là ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”;  thực hiện ghi sổ Nhật kí động  ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (triển khai chi tiết đến toàn thể cán bộ-giáo viên).

- Đẩy mạnh thực hiện qui định đạo đức nhà giáo; ý thức, trách nhiệm của mỗi giáo viên trong giáo dục đạo đức, ý thức rèn luyện, học tập của HS. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Tuyên truyền, hưỡng dẫn những điểm mới trong  kì thi TS ĐH năm 2012. Làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp.

- Biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của thầy-trò các đội tuyển HSG QG. Tuyên truyền thành tích kết quả, đạt được tạo niềm tin, ý chí quyết tâm cao hơn nữa trong kì thi HSG QG 2013.

2. Công tác chuyên môn

- Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục (về chất lượng các bộ môn văn hóa, về đức, trí, thể, mỹ; về rèn kỹ năng sống cho HS). Thực hiện đạt kết quả cao ở các kì thi IOE, Violimpic, giải toán trên máy tính cầm tay cấp khu vực. Tăng cường dạy sát từng đối tượng học sinh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra về số thủ khoa, á khoa, điểm tuyệt đối, thứ hạng của nhà trường trong kì TS ĐH 2012.

- Tăng cường quản lí, sử dụng đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

- Tiếp tục kế hoạch khảo sát đối với GV dự tuyển về trường.

- Chuẩn bị các điều kiện tham dự kì thi các trường chuyên vùng DH và ĐBBB dự kiến 21-22/4/2012.

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, thi GVDG,...

- Chỉ đạo, rà soát tiến độ thực hiện theo kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học các cấp.

- Tổ Lí-KTCN tập trung triển khai nội dung làm robocon để chuẩn bị tham dự Trại hè Hùng Vương lần IX (hết tháng 5 HS nghỉ học).

- Tăng cường kiểm tra sĩ số, chất lượng các buổi học sáng, chiều.

- Phân tích, thống kê chất lượng kì thi tháng 2/2012 và kì thi thử đại học lần 1. Chuẩn bị thi thử ĐH lần 2 (cuối tháng 3, hs trong trường, ngoài trường tự nguyện đăng kí dự thi).

- Thực hiện tốt công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2012.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại khóa.

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên môn đã và đang được triển khai

3. Các công tác khác

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các đánh giá của Ban thi đua theo kế hoạch.

-  Công đoàn triển khai dạy tiếng Anh cho giáo viên theo đúng kế hoạch. Yêu cầu toàn thể giáo viên nghiêm túc thực hiện, trước nhất là các đồng chí đã đăng kí học tập trung.

- Đoàn trường tiếp tục phối hợp với các bộ phận trong nhà trường quản lí sát sao hơn nữa học sinh, nhằm  làm thay đổi căn bản trong ý thức học sinh về học tập, rèn luyện.

- Triển khai kế hoạch học tập kinh nghiệm nghiệp vụ, chuyên môn.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cá nhân CBGVNV.

- Từng bước khởi động các bộ phận, xây dựng kế hoạch kỉ niệm 25 năm thành lập trường, xây dựng logo của trường.

                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU

 

 


THPT Chuyên Bắc Giang
08/03/2012