A. Một số nguyên tắc
1. Mục đích của việc chấm điểm thi đua là để đảm bảo kỉ cương nề nếp, để chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng tốt hơn.
2. Các công việc đã được tính giờ thì không có điểm nhưng có điểm cộng và trừ tùy theo mức độ.
3. Mỗi công việc có thể đánh giá được đều có bộ phận giám sát cho điểm.
4. Những tiêu chí không lượng hóa bằng điểm cụ thể được thì CB-GV tự cho điểm và tổ nhận xét.
5. Việc chấm điểm phải thực hiện công bằng, công khai, công tâm.
B. Một số quy định về thi đua

1. Số điểm sẵn có của mỗi CB - GV là 750 điểm

2. Về theo dõi thực hiện nền nếp

- Nhà trường lập sổ nhật kí ghi chép việc thực hiện nền nếp của CB-GV.
- Trưng tập một số GV có số giờ chưa đủ vào bộ phận giáo vụ để trực và ghi nhật kí.
3. Về chế độ báo cáo

Các bộ phận nộp báo cáo về BTĐ theo mẫu và đúng ngày quy định: Thứ 5 tuần cuối hàng tháng; TTCM nộp bảng điểm của các thành viên trong tổ vào thứ 5 tuần đầu tháng sau khi đã họp và thông qua tổ.
C. 
Bảng chấm điểm
(Xem chi tiết trong file đính kèm)
Mọi ý kiến đóng góp về công tác thi đua, khen thưởng xin liên hệ trực tiếp với BTĐ qua hòm thư:thiduacbg@gmail.com
Ban thi đua

THPT Chuyên Bắc Giang
19/10/2011