A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021

Nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, đảm bảo việc tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong quản lý các nguồn lực của cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện để xã hội tham gia giám sát và đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, ngày 16/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành văn bản gửi phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm tính công khai, minh bạch, cụ thể như sau:

Một là: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công khai của nhà trường do Thủ trưởng các cơ sở giáo dục làm Trưởng ban; cấp phó làm Phó trưởng ban. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục (đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 36) trong Hội đồng sư phạm nhà trường. Các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công để tiến hành thu thập thông tin, thống kê chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu, chi tài chính tại đơn vị.

Hai là: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức công khai và thời điểm theo quy định của pháp luật. Các quy định liên quan đến việc học tập của người học phải được cơ sở giáo dục công khai theo các hình thức phù hợp với nội dung, phương thức, đối tượng, quy mô giáo dục, đào tạo. Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung phải công khai, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các hình thức công khai theo quy định của pháp luật phù hợp với đơn vị như: Niêm yết tại cơ sở giáo dục; Thông báo tại hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động của cơ sở giáo dục, tại các hội nghị đối thoại của cơ sở giáo dục; Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục,… Trong quá trình thực hiện, các cơ sở giáo dục tham khảo Danh mục hệ thống nội dung công khai và nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kiểm tra những việc phải công khai để người học, cha mẹ người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

Ba là: Mặt khác, các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị được biết, nhất là các điều: 6, 7, 11, 13, 16, 23, 31, 32, 33, 34 của Nghị định. Đồng thời Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm túc Điều 9, 10 Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.

Được biết, chủ đề năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục Bắc Giang là: “Kỷ cương - Nền nếp; Chủ động - Sáng tạo; Chất lượng - Hiệu quả”. Việc tăng cường công tác công khai trong các cơ sở giáo dục là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm kỷ cương - nền nếp trong các cơ sở giáo dục.

Xem chi tiết Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ và Danh mục hệ thống nội dung công khai tại đây./.


Nguồn:chuyenbacgiang.mgd.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 405
Tháng trước : 14.172