A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm an toàn an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường

Thực hiện công văn số 1129/SGD&ĐT-GDTH ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, ý tế học đường, giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường.

 

Điểm cầu tại trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Hội nghị bắt đầu vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 30/9/2021 với sự tham gia của các điểm cầu: Điểm cầu Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT; các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Ngoại ngữ tin học tỉnh.

Căn cứ công văn số 1244/SGDĐT-GDTH V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng chống bạo lực học đường. Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã tham gia Hội nghị trực tuyến với sự tham dự của các đồng chí Trần Duy Phương (Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng); Nguyễn Anh Tuấn (Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Hiệu trưởng); Nguyễn Thị Trúc Vân (Phó Hiệu trưởng); Ngô Văn Lợi (Bí thư Đoàn trường); cùng với 31 đồng chí giáo viên chủ nhiệm của 31 lớp.

Từ năm 2016 đến nay, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản triển khai chỉ đạo về bảo đảm an toàn an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường; riêng các năm 2019-2021, có các văn bản về nội dung này như: Công văn số 25/SGDĐT-CTTT ngày 07/01/2019 của về  hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; Hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT ngày 30/9/2019 về xây dựng mô hình trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; Kế hoạch số 60/KH-SGDĐT ngày 18/10/2019 về thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh (HS), sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025”; Công văn số 311/SGDĐT-CTTT ngày 26/3/2020 về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Công văn số 165/SGDĐT-VP, ngày 21/02/2021 về hướng dẫn triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường; Công văn số 955/SGDĐT-GDTH ngày 03/8/2021 của về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho HS; Công văn số 1236/SGDĐT-GDTH, ngày 26/9/2021 của Sở GD&ĐT về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Nhận thức rõ được vai trò quan trọng của công tác bảo đảm an toàn an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường; toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã tham gia hội nghị một cách nghiêm túc, tập trung cao trong suốt tiến trình hội nghị diễn ra.

Mở đầu chương trình, Hội nghị được lắng nghe báo cáo của đại diện Phòng Giáo dục tiểu học về công tác bảo đảm an toàn an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường. Qua báo cáo của đồng chí đã cho thấy rõ được thực trạng hiện nay đó là: Các cơ sở giáo dục đã quan tâm việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật về ATGT, phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; xây dựng văn hóa trường học, ban hành Bộ Quy tắc ứng xử, thành lập các câu lạc bộ theo sở thích của học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục và trải nghiệm, sáng tạo cho HS theo quy định và phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, đầu tư khắc phục, sửa chữa, cải tạo, xây mới hệ thống cơ sở vật chất nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; quan tâm đầu tư, hỗ trợ, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho HS, hạn chế tối đa tình trạng bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục đã quan tâm, phối hợp với  gia đình, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trong việc quản lý, giáo dục học sinh pháp luật về ATGT, phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường. Hầu hết,  học sinh có ý thức đạo đức tốt, tự giác, cố gắng trong rèn luyện và học tập.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã liên tiếp xảy ra 08 vụ việc HS mâu thuẫn, gây gổ, xô xát với nhau, trong đó 06 vụ có clip đưa lên mạng xã hội. Cụ thể: Trong thời gian cuối năm học 2020-2021, có 04 vụ xô xát liên quan đến HS trên các địa bàn gồm thành phố Bắc Giang 02 vụ, huyện Yên Dũng 01 vụ, Lục Nam 01 vụ; từ đầu năm học 2021-2022 cho đến nay, có 04 vụ HS xô xát với nhau trong trường hoặc HS bị đối tượng bên ngoài nhà trường đánh.

Nguyên nhân của thực trạng trên là do: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại một số cơ sở giáo dục chưa nghiêm túc, triệt để. Một số cơ sở giáo dục chưa chủ động, tích cực trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ  việc bạo lực học đường, người đứng đầu cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm…lúng túng, bị động trong việc xử lý. Công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, lối sống tuy đã được quan tâm, nhưng hiệu quả còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Một số cơ sở giáo dục chưa quan tâm đúng mức tới việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các câu lạc bộ theo sở thích…để thu hút học sinh tham gia. Học sinh ít có cơ hội, không gian, thời gian tham gia để phát huy năng lực, phẩm chất, hiểu mình, hiểu bạn…Do đó, tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ, cảm thông… giữa các học sinh bị hạn chế nhiều. Một bộ phận học sinh không chuyên cần, thiếu tự giác trong học tập và rèn luyện. Phụ huynh còn nuông chiều con cái, chưa quan tâm, phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em của mình; gia đình thiếu biện pháp giáo dục con cái như quá dễ dãi hoặc quá nghiêm khắc; cha mẹ ly thân hoặc ly hôn; cha mẹ có tiền án, tiền sự hoặc đang chấp hành án phạt tù; cha mẹ đi làm ăn xa hoặc đi nước ngoài gửi lại con cho người thân...phó mặc việc giáo dục cho nhà trường và xã hội. Ở một số địa phương, môi trường văn hóa, xã hội chưa an toàn, nhất là những mặt trái của Internet, dịch vụ giải trí game online đang ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục. Một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa mẫu mực và thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, phối hợp giáo dục HS, một số GV cho rằng việc phát hiện, giải quyết hành vi bạo lực của HS là trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên….

Đồng chí cũng đã đưa ra những giải pháp khắc phục thực trạng trên: Một là, tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 25/SGDĐT-CTTT ngày 07/01/2019 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; Công văn số 955/SGDĐT-GDTH ngày 03/8/2021 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho HS và quán triệt nghiêm túc các nội dung về xây dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; quản lí, giáo dục HS trên môi trường mạng. Hai là, rà soát, bổ sung, củng cố và có giải pháp phát huy hiệu quả vai trò của “Tổ Tư vấn, hỗ trợ HS” theo quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Nhà trường cung cấp địa chỉ liên lạc, điện thoại của nhà trường đến tất cả học sinh, để học sinh biết và liên lạc khi cần thiết. Ba là, tăng cường giáo dục, hướng dẫn cho học sinh kỹ năng xử lý các tình huống trong trường học; tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm về bạo lực học đường, không quay clip các vụ việc học sinh xô xát phát tán trên mạng xã hội. Bốn là, siết chặt kỷ cương, nền nếp, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong học sinh. Kiên quyết xử lý nghiêm những học sinh vi phạm bạo lực học đường để làm gương, răn đe các em học sinh khác; vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo quy định. Năm là, tăng cường các biện pháp kịp thời nắm bắt tâm lý, điều kiện hoàn cảnh gia đình của học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để có các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp và các tổ chức, đoàn thể trong trường học; đa dạng các hình thức, kênh thông tin; chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh; giám sát, tư vấn, hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có sự việc xảy ra với học sinh. Sáu là, tổ chức hiệu quả các hình thức liên lạc với cha mẹ học sinh một cách phù hợp, linh hoạt trong công tác quản lý giáo dục học sinh. Chủ động, thường xuyên giữ mối liên lạc với chính quyền địa phương, cơ quan công an trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình học sinh, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học. Bẩy là, chủ động phối hợp với cơ quan công an tăng cường các hoạt động giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong HS hoặc trong nhà trường để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tám là, trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trực tiếp, trước hết và toàn diện về công tác quản lý, giáo dục học sinh của nhà trường trước Sở GD&ĐT. Kết quả bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại thi đua đối với các cá nhân, tập thể trong năm học và quá trình xét khen thưởng./.

Sau đó Hội nghị được nghe các ý kiến thảo luận từ nhiều đơn vị. Các đơn vị  trường Trung học phổ thông: THPT Lục Ngạn 3, THPT Ngô Sĩ Liên, THPT Giáp Hải, THPT Việt Yên số 2, THPT Lục Nam, THPT Dân tộc nội trú Lục Ngạn. Các Phòng GD&ĐT: Lục Nam, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang, Tân Yên, Lạng Giang và các đơn vị khác. Các ý kiến trình bày đều rất tâm huyết, phản ánh đúng tình hình giáo dục của từng đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lương công tác bảo đảm an toàn an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Sở GD &ĐT đã đưa ra những nhận xét, đánh giá và phương hướng chỉ đạo chung.

Sau khi tham dự Hội nghị, được sự chỉ đạo của lãnh đạo ngành, sự quan tâm của Ban Giám hiệu, các đoàn thể trong nhà trường, thầy và trò trường THPT Chuyên Bắc Giang sẽ tiếp tục xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Trần Thị Nga- GV tổ Xã hội


Nguồn:chuyenbacgiang.mgd.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 281
Tháng trước : 14.172