Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, an toàn trường học, an ninh mạng và an toàn giao thông

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, an toàn trường học, an ninh mạng và an toàn giao thông

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SGD&ĐT ngày 15/9/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Công văn số 1217/SGDĐT-GDTH ngày 22/9/2021 của Sở GD&ĐT v/v triển khai hoạt động ...
Bảo đảm an toàn an ninh trật tự, an toàn trường học;  phòng, chống bạo lực học đường

Bảo đảm an toàn an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường

Thực hiện công văn số 1129/SGD&ĐT-GDTH ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, ý tế học đường, giáo dục quốc phòng và an ...
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng trước : 21.061