Thực hiện Cv số 1218/SGD&ĐT-GDTrH&GDTX ngày 14/10/2020 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về kỳ thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021, trường THPT Chuyên Bắc Giang đã tích cực triển khai đến các em học sinh và giáo viên.