Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
150/QĐ-CBG Quyết định thành lập ban thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2023-2024 11/10/2023
54/KH-CBG Kế hoạch thực hiện nhiệm vu công tác pháp chế năm học 2023-2024 11/10/2023
53/KH-CBG Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, Luật An ninh mạng và tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ 09/10/2023
47/KH-CBG Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa năm học 2023-2024 09/10/2023
128/QĐ-CBG Quyết định ban quản trị hệ thống CSDL năm học 2023-2024 04/10/2023
129/QĐ-CBG Quyết định sử dụng hồ sơ điện tử năm học 2023-2024 04/10/2023
48/KH-CBG Kế hoạch hoạt động Tổ tư vấn tâm lý và kỹ năng sống cho học sinh năm học 2023-2024 02/10/2023
43/KH-CBG Kế hoạch công tác GDCT, CTHSSV, GDTC, HĐTT, YTTH, GDQPAN năm học 2023-2024 27/09/2023
42/KH-CBG Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 26/09/2023
140/CV-CBG Báo cáo kiểm điểm năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 26/09/2023
41/KH-CBG Kế hoạch họp PHHS đầu năm học 2023-2024 23/09/2023
137/CV-CBG BÁO CÁO SỐ LIỆU Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án số 201/ĐA-UBND tháng 9/2023 23/09/2023
Thống kê truy cập
Hôm nay : 317
Tháng trước : 37.771