A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định sử dụng và tiết kiệm điện

Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Bắc Giang yêu cầu các bộ phận, phòng, ban, cá nhân thuộc nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định sử dụng và các biện pháp tiết kiệm điện.

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

Số: 13/QĐTKĐ-CBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                         Bắc Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; Công văn số 3088/UBND-CN ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh việc tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện;

        Căn cứ Công văn số 116/SGDĐT-VP ngày 12/02/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện;

Căn cứ thực tình hình thực tế sử dụng điện, các thiết bị của nhà trường trong thời gian qua;

           Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Bắc Giang yêu cầu các bộ phận, phòng, ban, cá nhân thuộc nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chỉ sử dụng điện phục vụ công việc của cơ quan, không sử dụng điện vào mục đích cá nhân.

2. Tắt tất cả các thiết bị chiếu sáng khi ra khỏi phòng.

3.Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải có trách nhiệm nhắc nhở học sinh có ý thức sử dụng tiết kiệm điện tại phòng đọc, lớp học, khu nội trú và khu vực công cộng.

4. Hết giờ làm việc,tổ Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra, nếu phát hiện bộ phận và cá nhân nào không tắt các thiết bị điện thì gọi điện thoại báo cho cá nhân và người phụ trách đó biết, lập biên bản và ghi sổ theo dõi gửi Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất để báo cáo nhà trường xử lý theo quy định.

5. Toàn thể các bộ phận và cá nhân phải có ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện tiết kiệm.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Khu nhà Trung tâm

- Chỉ sử dụng điện phục vụ công việc của cơ quan, hoạt động dạy - học, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các sự kiện được nhà trường cho phép … và tắt hết điện khi ra khỏi phòng làm việc.

- Bố trí độ chiếu sáng hợp lý ở các phòng làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm.

- Chỉ sử dụng máy điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để ở chế độ 25° trở lên. Tắt máy điều hoà trước khi ra về 30 phút.Dùng quạt để thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

2. Khu lớp học

- Thời gian sử dụng điện căn cứ theo thời khoá biểu giờ học trên lớp đã được nhà trường qui định.

- Các phòng học chỉ được sử dụng các thiết bị điện vào mục đích giảng dạy và học tập khi có học sinh học.

- Mở cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tùy theo thời tiết cần tắt bớt đèn chiếu sáng và sử dụng số lượng bóng đèn hợp lý khi số học sinh trong phòng giảm. Khi học ở phòng học đội tuyển, phải yêu cầu học sinh ngồi gọn lên các dãy phía trên và sử dụng số bóng đèn chiếu sáng hợp lý.

- Sau khi kết thúc giờ học của lớp, tổ trực nhật của lớp phải tắt điện, tắt quạt, đóng toàn bộ hệ thống cửa.

- Bảo vệ có trách nhiệm tắt điện khu cầu thang, hành lang, khu vệ sinh khi hết giờ học của học sinh và lập biên bản những trường hợp vi phạm Quy chế sử dụng điện, báo Phó Hiệu trưởng phụ trách để nhà trường xử lý theo quy định.

3. Khu nhà Hiệu bộ

- Phòng làm việc của cán bộ, nhân viên Thư viện thực hiện chế độ sử dụng điện theo quy định của Khu nhà Trung tâm.

- Các phòng nghiệp vụ, thư viện, văn phòng các tổ, các phòng học Tin học … thời gian sử dụng điện cho thiết bị văn phòng, đèn chiếu sáng, quạt mát... thực hiện theo giờ hành chính và theo thông báo của nhà trường. Sử dụng thiết bị chiếu sáng, quạt mát vừa đủ phù hợp với nhu cầu sử dụng và số lượng người có trong phòng.

- Cán bộ, nhân viên Thư viện thường xuyên kiểm tra hoạt động tại Thư viện về việc sử dụng tiết kiệm điện, tắt hết điện phòng đọc, khu cầu thang, hành lang… khi hết giờ làm việc.

4. Khu nội trú

- Chỉ sử dụng điện phục vụ học tập và sinh hoạt của học sinh, nghiêm cấm sử dụng điện vào việc đun nấu và những Quy định của Khu nội trú.

- Ban Quản sinh đọc số chỉ công tơ điện và báo cho Kế toán về việc sử dụng điện của nhà C, Khu nội trú;kiểm tra, nhắc nhở HS nội trú thực hiện đúng qui định về sử dụng điện.

  5. Khu vực công cộng

- Khu vực công cộng bao gồm:

+ Các khu hành lang, cầu thang;

+ Các khu nhà vệ sinh công cộng;

+ Hội trường, phòng họp;

+ Sân trường, sân khu nội trú, khuôn viên, cây cảnh;

+ Nhà đa năng;

+ Nhà để xe.

- Các bộ phận, cá nhân khi sử dụng điện nơi công cộng chú ý ngắt các thiết bị sử dụng điện khi không sử dụng, khi hết giờ làm việc.

- Tổ Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra và tắt các thiết bị điện không cần thiết.

6. Khu các phòng thực hành

- Sử dụng thiết bị chiếu sáng và quạt vừa đủ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chỉ bật các thiết bị chiếu sáng tại khu vực có học sinh thực hành.

- Giáo viên giảng dạy tại các phòng thực hànhcó trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện đúng quy định về sử dụng an toàn và tiết kiệm điện; tắt các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ thực hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định sử dụng và tiết kiệm điện của trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang được thực hiện kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

2.Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng các bộ phận có trách nhiệm nhắc cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc sử dụng và tiết kiệm điện.

3. Các bộ phận, cá nhân vi phạm Quy định về sử dụng điện và tiết kiệm điện, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường và trừ điểm thi đua vào cuối học kỳ.

4. Các bộ phận, cá nhân có thành tích trong thực hiện Quy định về sử dụng điệnvà tiết kiệm điệnsẽ được nhà trường khen thưởng và cộng điểm thi đua vào cuối học kỳ.

5. Trong quá trình thực hiện, các bộ phận, cá nhân phát hiện những điều chưa hợp lý, hoặc có những biện pháp cải tiến thì tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo trường về sử dụng và tiết kiệm điện để điều chỉnh Quy định cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các bộ phận, cá nhân trực thuộc (thực hiện);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lưu Văn Xuân


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 426
Tháng trước : 473.294