A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường năm học 1018-2019

Căn cứ theo công văn số 814/SGD&ĐT ngày 27/8/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019.

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 

Số: 149 KH-CBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHKT CẤP TRƯỜNG

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019


Căn cứ theo công văn số 814/SGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019.

Trường THPT Chuyên Bắc Giang lập kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH

-  Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

-  Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

-  Khuyến khích các em học sinh trong nhà trường tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh;

-  Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Thời than thi: 16 h ngày 30 tháng 10 năm 2018

2.  Địa điểm: Phòng Hội Thảo, trường THPT Chuyên Bắc Giang.

3.  Yêu cầu:

Các tổ có dự án dự thi cần thực hiện các yêu cầu sau:

-  Gửi tên đề tài và nội dung đề tài về mail của đ/c Phương: ntmphuong.cbg@bacgiang.edu.vnchậm nhất vào thứ 2 (ngày 29/10/2018).

-  Mỗi dự án in 05 bản giấy để giám khảo nghiên cứu.

-  Mỗi dự án chuẩn bị bài báo cáo để trình bày trong 5 phút

 

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Website trường;

- CBGV, HS (t/h).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Phương

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hình ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Tháng trước : 9.907