A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2019-2020

Các em học sinh, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo quan tâm xem kế hoạch và tải về tệp Kế hoạch đính kèm.

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/KH-CBG

Bắc Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2019


KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang

năm học 2019 - 2020

Căn cứ Văn bản số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hợp nhất Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên (Thông tư 06) và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung Điều 23, Điều 24 của Thông tư 06;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 300/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/4/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm 2019.

Trường THPT Chuyên Bắc Giang triển khai Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Tổng số 350 học sinh/10 lớp (mỗi lớp không quá 35 học sinh), gồm các môn: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và Lịch sử - Địa lí.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

- Tuổi của học sinh đăng kí dự tuyển thực hiện theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Học sinh có hộ khẩu thuộc tỉnh Bắc Giang hoặc học lớp 9 tại tỉnh Bắc Giang.

- Tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019.

2. Điều kiện dự tuyển

Học sinh đạt đồng thời các điều kiện sau: 

- Xếp loại hạnh kiểm Tốt năm lớp 9, các năm còn lại của cấp THCS xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên; xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên.

- Xếp loại tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 từ Khá trở lên.

- Đăng kí thi vào các lớp chuyên, phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 9

(tương ứng với môn thi) như sau: môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học đạt từ 8,0 trở lên; môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh đạt từ 7,0 trở lên. Môn Tin học căn cứ điểm trung bình cả năm môn Toán; môn Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc căn cứ điểm trung bình cả năm môn Tiếng Anh.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 (Phụ lục 15, Công văn số 300/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/04/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang).

 - Bản photo Giấy khai sinh (không cần công chứng).

- Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 năm học 2018 - 2019 từ cấp tỉnh trở lên nếu có (bản công chứng).

- Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi KHKT năm học 2018 - 2019 từ cấp tỉnh trở lên nếu có (bản công chứng).

4. Lệ phí: Thực hiện theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bắc Giang.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Sơ tuyển (vòng 1)

Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đúng đối tượng, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.

2. Thi tuyển (vòng 2)

Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã qua vòng sơ tuyển.

2.1. Môn thi

Tổ chức thi 8 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học đăng kí môn thi Toán.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc đăng kí môn thi Tiếng Anh.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đăng kí các môn thi tương ứng.

2.2. Hình thức thi

- Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải thi đủ 04 bài thi, trong đó gồm:

+ 03 bài thi các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh: Theo lịch tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2019 - 2020 do Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức vào các ngày 02-03/6/2019 tại trường THPT trên địa bàn, nơi thí sinh đăng kí nguyện vọng 1.

+ 01 bài thi môn chuyên vào ngày 04/6/2019 theo đăng kí dự thi.

- Thi môn chuyên theo hình thức tự luận; môn Tiếng Anh có nội dung kiểm tra kĩ năng nghe và kĩ năng viết đoạn văn.

IV. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

1. Tuyển thẳng

1.1. Đối tượng

 Học sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh lớp 9 năm học 2018-2019; có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh IELTS từ 6.0 đã đạt vòng sơ tuyển, cụ thể:

- Đoạt giải môn văn hoá nào sẽ tuyển vào lớp chuyên tương ứng.

- Đoạt giải môn Toán được tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin học (theo nguyện vọng).

- Đoạt giải môn Tiếng Anh được tuyển thẳng vào lớp chuyên Tiếng Anh hoặc chuyên Tiếng Pháp hoặc chuyên Tiếng Trung Quốc (theo nguyện vọng).

- Có chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở liên được tuyển thẳng vào lớp chuyên Tiếng Anh.

1.2. Hồ sơ tuyển thẳng

- Bản chính Học bạ THCS.

- Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2018-2019.

- Bản chính Chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên.

1.3. Lịch nhận hồ sơ và thông báo

- Nhận Hồ sơ tuyển thẳng từ ngày 15/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019 (trong giờ hành chính).

- Công bố Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào các lớp chuyên năm học 2019 - 2020 vào ngày 23/5/2019.

2. Điểm khuyến khích

2.1. Học sinh đoạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2018 - 2019

Đăng kí dự thi trùng với môn đoạt giải được cộng 1.0 điểm. Giải môn Toán được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin học; giải môn Tiếng Anh được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên Tiếng Anh hoặc chuyên Tiếng Pháp hoặc chuyên Tiếng Trung Quốc.

2.2. Học sinh đoạt giải cuộc thi KHKT năm học 2018 - 2019

2.2.1. Cấp quốc gia

Giải Nhất được cộng 3,0 điểm; giải Nhì được cộng 2,5 điểm; giải Ba được cộng 2,0 điểm; giải KK được cộng 1,5 điểm.  

2.2.2. Cấp tỉnh

Giải Nhất được cộng 1,5 điểm; giải Nhì được cộng 1,0 điểm; giải Ba được cộng 0,5 điểm.

Lưu ý:

- Đoạt giải lĩnh vực nào sẽ được cộng điểm khuyến khích vào lớp chuyên tương ứng (xem phụ lục kèm theo).

- Nếu đoạt nhiều giải (giải văn hóa và giải KHKT) thì chỉ được cộng 01 lần với điểm khuyến khích cao nhất.

3. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển

- Điểm xét tuyển = tổng điểm 04 bài dự thi + điểm khuyến khích (nếu có). Trong đó: Điểm 03 bài thi môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tính theo thang điểm 10, điểm bài thi môn chuyên tính theo thang điểm 20.

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài dự thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (tính theo thang điểm 10).

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với những môn có xét tuyển nguyện vọng 2 (Tin học, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc), cụ thể:

+ Tuyển 60% chỉ tiêu nguyện vọng 1 (21 học sinh) và 40% chỉ tiêu nguyện vọng 2 (14 học sinh); điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 từ 03 điểm trở lên).

+ Đối với những thí sinh đăng kí 2 nguyện vọng, ưu tiên xét chọn theo nguyện vọng 1, nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới xét nguyện vọng 2.

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có giải trong kì thi văn hoá cấp tỉnh năm học 2018-2019 cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

V. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Vòng 1 (sơ tuyển)

Phát hành Phiếu đăng kí dự thi và nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 15/5/2019 đến hết ngày 21/5/2019 tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang (trong giờ hành chính).

Hồ sơ đã nộp, nhà trường không trả lại.

2. Vòng 2 (thi tuyển): Trường chỉ tổ chức thi môn chuyên.

2.1. Ngày thi: 04 tháng 6 năm 2019.

2.2. Địa điểm: Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2.3. Lịch thi, thời gian làm bài

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

04/6/2019

Sáng

Toán, Vật lí,

Sinh học, Ngữ văn

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

Lưu ý:

- Thí sinh xem số báo danh và phòng thi từ 14 giờ ngày 03/6/2019 tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

- Thí sinh dự thi các môn buổi sáng: Tập trung tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, dự khai mạc kỳ thi lúc 6 giờ 30 phút sau đó thi theo lịch.

3. Phúc khảo

Nhà trường nhận đơn phúc khảo theo lịch của Sở GD&ĐT Bắc Giang.

4. Hồ sơ nhập học

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học gồm: Học bạ cấp THCS (bản chính); Bản sao giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu (bản công chứng); Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (bản chính).

5. Thời gian làm thủ tục nhập học (Có thông báo cụ thể sau)./.

Nơi nhận:

   - Sở GD&ĐT (để b/c);

   - Lưu VP.

   Bản điện tử:

    - Website Sở;

    - Website trường.

PHT PHỤ TRÁCH


(Đã ký)


Nguyễn Anh Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng trước : 15.512