A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên Bắc Giang năm học 2018-2019

Kính mời các bậc Phụ huynh và học sinh xem (có 3 tệp đính kèm)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 48/TB-CBG

Bắc Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2018


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Vào lớp 10 trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang

năm học 2018 - 2019

Căn cứ Văn bản số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về hợp nhất Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên (Thông tư 06) và Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung Điều 23, Điều 24 của Thông tư 06;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT ngày 02/4/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 277/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 09/4/2018 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về Hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm học 2018-2019;

Trường THPT Chuyên Bắc Giang Thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2018-2019 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Tổng số 350 học sinh/10 lớp (mỗi lớp 35 học sinh), gồm các môn: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và Lịch sử - Địa lí.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

- Tuổi của học sinh dự tuyển vào lớp 10 trường chuyên thực hiện theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Học sinh có hộ khẩu thuộc tỉnh Bắc Giang hoặc học lớp 9 tại tỉnh Bắc Giang;

- Tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018.

2. Điều kiện dự tuyển

Học sinh đạt đồng thời ba điều kiện sau: 

- Xếp loại hạnh kiểm Tốt năm lớp 9, các năm còn lại của cấp THCS xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên; Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên.

- Tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2017-2018 xếp loại từ Khá trở lên. 

- Thí sinh đăng kí thi vào các lớp chuyên, phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 9 (tương ứng với môn thi) như sau: môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học đạt từ 8,0 trở lên; môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh đạt từ 7,0 trở lên. Môn Tin học căn cứ điểm trung bình cả năm môn Toán; môn tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp căn cứ điểm trung bình cả năm môn tiếng Anh.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng kí dự tuyển có dán ảnh đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 (Phiếu theo mẫu của Trường THPT Chuyên Bắc Giang).

- Bản photo Giấy khai sinh (không cần công chứng).

- Giấy chứng nhận đoạt giải văn hóa lớp 9 từ cấp Tỉnh trở lên nếu có (bản chứng thực).

- Giấy chứng nhận đoạt giải kì thi KHKT cấp Tỉnh trở lên nếu có (bản chứng thực).

4. Lệ phí: Thực hiện theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Sơ tuyển (vòng 1)

Tổ chức sơ tuyển đối với những thí sinh đúng đối tượng, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.

2. Thi tuyển (vòng 2)

Tổ chức thi tuyển đối với những thí sinh đã qua vòng sơ tuyển.

2.1. Môn thi

Tổ chức thi 8 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học đăng kí môn thi Toán.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc đăng kí môn thi tiếng Anh.

- Học sinh thi vào các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: đăng kí các môn thi tương ứng.

2.2. Hình thức thi

- Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải thi đủ 04 bài thi, trong đó gồm:

+ 03 bài thi các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh  theo lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019 do Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức vào các ngày 05-06/6/2018 tại trường THPT trên địa bàn, nơi thí sinh đăng kí nguyện vọng 1.

+ 01 bài thi môn chuyên theo đăng ký dự thi của thí sinh.

- Thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh có nội dung kiểm tra kĩ năng nghe và kĩ năng viết đoạn văn.

IV. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

1. Tuyển thẳng

1.1. Đối tượng

     Học sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2017-2018 đã đạt vòng sơ tuyển, cụ thể:

- Đoạt giải môn văn hoá nào sẽ tuyển vào lớp chuyên tương ứng.

- Đoạt giải môn Toán được tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin theo nguyện vọng.

- Đoạt giải môn Giáo dục công dân (GDCD) được tuyển thẳng vào lớp chuyên Sử - Địa theo nguyện vọng.

- Đoạt giải môn tiếng Anh được tuyển thẳng vào lớp chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Pháp và chuyên tiếng Trung Quốc (theo nguyện vọng)

1.2. Hồ sơ tuyển thẳng

- Bản chính Học bạ THCS;

- Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh năm học 2017-2018.

1.3. Lịch nhận hồ sơ và thông báo

- Nhận Hồ sơ tuyển thẳng từ ngày 22/5 đến hết ngày 26/5/2018 (trong giờ hành chính).

- Công bố Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào các lớp chuyên năm học 2018 - 2019 vào ngày 28/5/2018.

2. Điểm khuyến khích

2.1. Học sinh đoạt giải Ba trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018, đăng kí trùng với môn đoạt giải cộng 1.0 điểm.

Lưu ý: Giải môn GDCD được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên Sử - Địa theo đăng ký; giải môn Toán được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Tin; giải môn Tiếng Anh được cộng điểm khuyến khích khi thi vào lớp chuyên tiếng Anh hoặc chuyên tiếng Pháp hoặc chuyên tiếng Trung Quốc.

2.2. Học sinh đoạt giải cuộc thi KHKT

a. Cấp quốc gia

Giải Nhất cộng 3,0 điểm; giải Nhì cộng 2,5 điểm; giải Ba cộng 2,0 điểm; giải KK cộng 1,5 điểm.

b. Cấp tỉnh

Giải Nhất cộng 1,5 điểm; giải Nhì cộng 1,0 điểm; giải Ba cộng 0,5 điểm.

Lưu ý:

- Thí sinh đoạt giải lĩnh vực nào thì được cộng điểm khuyến khích vào lớp chuyên tương ứng. (Xem phụ lục kèm theo).

- Học sinh đoạt nhiều giải (giải văn hoá và giải KHKT) cũng chỉ được cộng 01 lần cho giải cao nhất.

3. Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển

- Điểm xét tuyển = tổng điểm 04 bài dự thi + Điểm khuyến khích (nếu có). Trong đó: điểm 03 bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh tính theo thang điểm 10, điểm bài thi môn chuyên tính theo thang điểm 20.

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đủ các bài thi, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài dự thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (tính theo thang điểm 10).

- Điểm xét trúng tuyển lấy từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với những môn có xét tuyển nguyện vọng 2 (Tin học, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc):

+ Tuyển 60% chỉ tiêu nguyện vọng 1; 40% chỉ tiêu nguyện vọng 2 (điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 tối thiểu 03 điểm).

+ Đối với những học sinh đăng kí 2 nguyện vọng, ưu tiên xét chọn theo nguyện vọng 1, nếu học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới xét nguyện vọng 2.

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có giải trong kì thi văn hoá cấp tỉnh năm học 2017-2018 cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

V. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Vòng 1 (sơ tuyển)

Phát hành và nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 22/5/2018 đến hết ngày 29/5/2018 tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang (trong giờ hành chính).

Hồ sơ đã nộp, nhà trường không trả lại.

2. Vòng 2 (thi tuyển): Trường chỉ tổ chức thi môn chuyên.

2.1. Thời gian: Ngày 07 tháng 6 năm 2018.

2.2. Địa điểm:

Thi môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2.3. Lịch thi, thời gian làm bài

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

7/6/2018

Sáng

Toán, Vật lí,

Ngữ văn, Sinh học

150 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh

150 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 Lưu ý:

- Thí sinh xem số báo danh và phòng thi từ 14 giờ 00 phút ngày 06/6/2018 tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

- Thí sinh dự thi các môn buổi sáng: Đúng 6 giờ 30 phút ngày 07/6/2018 có mặt tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang để dự khai mạc kì thi và thi theo lịch.

3. Phúc khảo

Nhà trường nhận đơn phúc khảo theo lịch của Sở GD&ĐT.

4. Hồ sơ nhập học

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học gồm: Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (bản chính); Học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao giấy khai sinh; hộ khẩu (chứng thực).

5. Thời gian làm thủ tục nhập học (Có thông báo cụ thể sau).

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu VP;

Bản điện tử:

 - Website Sở;

 - Website trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hồ Thị Lân

 


PHỤ LỤC VỀ CÁC LĨNH VỰC ĐOẠT GIẢI CUỘC THI  KHKT CẤP TỈNH, CẤP QUỐC GIA

KHI ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG, NĂM HỌC 2018-2019

(Kèm theo Thông báo số 48/TB-CBG ngày 10/4/2018 của trường THPT Chuyên BG)

- Các lĩnh vực được căn cứ theo phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 793/SGD&ĐT-GDTrH ngày 8/9/2016 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp Tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018;

- Quy định cộng điểm các lĩnh vực đoạt giải vào các lớp chuyên tương ứng cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực

Điểm cộng khi thi vào lớp chuyên

1

KH động vật

Chuyên Sinh

2

KH hành vi

Chuyên Sử- Địa, Chuyên Văn

3

Hóa- Sinh

Chuyên Hóa, Chuyên Sinh

4

Y- Sinh học

Chuyên Sinh

5

Kĩ thuật Y Sinh

Chuyên Sinh

6

Sinh học tế bào và phân tử

Chuyên Sinh

7

Hóa học

Chuyên Hóa

8

Sinh học trên máy tính, Sinh- Tin

Chuyên Tin, Chuyên Sinh

9

Khoa học môi trường và trái đất

Chuyên Địa

10

Hệ thống nhúng

Chuyên Tin

11

Năng lượng hóa học

Chuyên Hóa

12

Năng lượng vật lý

Chuyên Lý, Chuyên Tin

13

Kỹ thuật cơ khí

Chuyên Tin, Chuyên Lý

14

Kỹ thuật môi trường

Chuyên Địa

15

Khoa học vật liệu

Chuyên Tin, Hóa

16

Toán học

Chuyên Toán, Chuyên Tin

17

Vi sinh

Chuyên Sinh

18

Vật lý và thiên văn

Chuyên Lý

19

Khoa học thực vật

Chuyên Sinh

20

Rôbốt và máy thông minh

Chuyên Lý, Chuyên Tin

21

Phần mềm hệ thống

Chuyên Tin

22

Y học chuyển dịch

Chuyên Sinh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng trước : 22.891