A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018

...

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Số: 128/KH-CBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2017


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NĂM HỌC 2017-2018
- Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017–2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ Công văn số 757/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2017 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
- Thực hiện Hướng dẫn số 871/HD-SGDĐT ngày 25/9/2017 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc thực hiện nhiệm vụ CNTN năm học 2017-2018.
Với tình hình thực tế của nhà trường năm học 2017-2018, trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm học 2017-2018 với những nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu 
- Tăng cường ứng dụng CNTT để thúc đẩy sự phát triển và đổi mới nhằm nâng cao sự phát triển giáo dục toàn diện và chất lượng công tác quản lý nhà trường. Thực hiện đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động, trọng tâm vào công tác giảng dạy và quản lý.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống cổng thông tin điện tử và thư điện tử, nâ ng cao chất lượng giảng dạy và tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm tiếp theo.
- Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí bổ sung, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị CNTT phục vụ việc dạy – học tin học, đầu tư CSVC, trang thiết bị CNTT, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng về CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng việc giảng dạy và yêu cầu quản lý của Ngành.
- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông duy trì hạ tầng kết nối mạng, đảm bảo chất lượng và sự ổn định của dịch vụ Internet

II. Nội dung triển khai nhiệm vụ CNTT
1. Củng cố và nâng cấp CSVC thiết bị về CNTT
- Thanh lý máy tính cũ hỏng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, bổ sung máy tính mới nhằm đáp ứng yêu cầu về giảng dạy cho học sinh, phục vụ đổi mới dạy học, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung vào các nội dung sau:
   + Đảm bảo máy chiếu cho giáo viên để giảng dạy bài giảng điện tử, dạy thao giảng cho học sinh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   + Đảm bảo đủ máy tính, thiết bị CNTT để phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều
hành ở các bộ phận: BGH, ĐTN, PTN, Kế toán, Văn phòng, Thư viện, . . .
  2. Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 
- Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về trách nhiệm, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.
- Thường xuyên trau dồi và nâng cao kiến thức về CNTT thông qua việc tự học, tự bồi dưỡng, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý linh hoạt.
- Tăng cường làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống cổng thông tin điện tử và thư điện tử theo quy định tại Thông tư số 53/2012/TT-Bộ GD&ĐT về quản lý, khai thác, sử dụng thư viện, cổng thông tin điện tử
+ Sử dụng phần mền quản lý cán bộ, quản lý học sinh theo yêu cầu của Bộ, Sở GD (SREM).
- Khai thác, sử dụng các phần mềm trường học điện tử (như SMAS 2.0, e-School, phần mềm i-edu,...).
+ Có sử dụng sổ liên lạc điện tử.
+ Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến theo quy định dựa trên bộ thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh như: Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học
+ Bổ sung các dịch vụ hành chính, đặc biệt các dịch vụ phục vụ phụ huynh, học sinh như: công khai danh sách đăng ký, công khai kết quả xét tuyển và trả kết quả qua mạng.
- Duy trì triển khai họp, bồi dưỡng chuyên môn sử dụng hệ thống hội thảo trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp (hop.edu.net.vn) đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử, tăng cường ứng dụng chữ ký số, chứng thư số trong gửi nhận các văn bản điện tử, thực hiện các giao dịch điện tử
- Phổ biến, hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, tăng cường sử dụng trang “ Trường học kết nối” của Bộ GDĐT phục vụ trao đổi chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường.
- Tăng cường sử dụng phần mềm tự do nguồn mở vào dạy môn tin học theo danh mục các phần mềm ban hành.
3. Kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể
- Đảm bảo 100% CB-GV-VN sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
-  100% CB-GV-NV sử dụng hệ thống thư điện tử của trường thường xuyên, liên tục trong việc trao đổi thông tin, nhận văn bản từ trường và Sở GD-ĐT.
-  Nhóm tin học và cán bộ phụ trách CNTT có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh thường xuyên truy cập, khai thác, sử dụng thông tin trên các kênh thông tin chính thức của ngành, cụ thể: website của Bộ GD&ĐT tại các địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn, cụ thể:
+ Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý giáo dục tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn.
+ Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (bao gồm các thủ tục ở cấp Bộ, cấp Sở) tại địa chỉ http://cchc.moet.gov.vn.
+ Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ http://edu.net.vn.
+ Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn trong việc khai thác, sử dụng các phần mềm soạn bài giảng e-Learning, Violet.
+ Hướng dẫn học sinh truy cập và khai thác thông tin tại Cổng thông tin Thi và tuyển sinh của Bộ: http://www.thituyensinh.vn, đồng thời chọn lọc các thông tin cần thiết liên quan đến nhiệm vụ hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh để đăng tải trên trang thông tin của đơn vị để cung cấp cho học sinh kịp thời nắm bắt.
-  Các hoạt động về ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên chủ động tích hợp CNTT vào từng môn học để nâng cao hiệu quả bài giảng, sử dụng phần mềm trình chiếu kết hợp phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học, thông qua các phương tiện nghe, nhìn, kích thích sự sáng tạo, đọc lập suy nghĩ của người học và tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
 -  Xây dựng và duy trì ổn định Website của trường.
- Lựa chọn các giải pháp phần mềm quản lý trường học theo hình thức trực tuyến.
- Sử dụng phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục: http://thongke.moet.gov.vn.

Nơi nhận:

   - Website của trường;

   - Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Anh TuấnTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng trước : 22.891