A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ II đối với khối 12 năm học 2018-2019

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 48/KH-CBG

Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCHKIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 12

NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Công văn số 288/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳII năm học 2018-2019.

            Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường, trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kỳ II đối với khối 12 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 - Kiểm tra học kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học; đánh giá chất lượng dạy và học của mỗi giáo viên, của các tổ/nhóm chuyên môn.

- Kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại trình độ của học sinh.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ được tiến hành nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Yêu cầu của đề kiểm tra

- Chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học.

- Tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi mang tính thực tiễn, câu hỏi liên môn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của học sinh (chỉ nằm trong số 30% nâng cao). Kiểm tra kiến thức đến hết tuần 32 (hết ngày 13/4/2019).

2. Thời gian làm bài: Môn Toán, Ngữ văn 12: 90 phút; Các môn còn lại: 45 phút.

Số mã đề thi và số câu hỏi trong mỗi đề các đ/c chủ động sao cho phù hợp với thời gian thi và hạn chế HS có hành vi sai quy chế (trao đổi bài...)! 

3. Lịch kiểm tra

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời gian tính giờ làm bài

Thời gian thu bài

Thời gian theo TKB

16/4/2019

Thứ 3

Sáng

Ngữ văn 12

90 phút

7 giờ 20

8 giờ 50

Tiết 1, 2

Vật lí 12

45 phút

9 giờ 05

9 giờ 50

Tiết 3

Ngoại ngữ 12

45 phút

9 giờ 55

10giờ 40

Tiết 4

17/4/2019

Thứ 4

Sáng

Toán 12

90 phút

7 giờ 20

8 giờ 50

Tiết 1, 2

Lịch sử 12

45 phút

9 giờ 05

9 giờ 50

Tiết 3

GDCD

45 phút

9 giờ 55

10giờ 40

Tiết 4

18/4/2019

Thứ 5

Sáng

Hóa học 12

45 phút

7 giờ 00

7 giờ 45

Tiết 1

Sinh học

45 phút

8 giờ 05

8 giờ 50

Tiết 2

Địa lí 12

45 phút

9 giờ 05

9 giờ 50

Tiết 3

Các môn còn lại giáo viên đã chủ động bố trí kiểm tra vào cuối tháng 3/2019.

4. Phòng kiểm tra: Học sinh ở lớp nào thì kiểm tra tại lớp đó.

5. Coi kiểm tra: Giáo viên dạy khối 12 có giờ theo TKB ở lớp nào thực hiện coi KT đúng tiết theo TKB tại lớp đó; nhận đề KT (đ/c Tuấn điều hành) sao cho kịp hiệu lệnh trống và nộp bài KT tại phòng chờ của GV tầng 1 nhà A. Có môn đã kiểm tra rồi thì các đ/c lên lớp giảng dạy bình thường (VD: Sử, Địa, GDCD cho các lớp tự nhiên; Lý, Hóa, Sinh cho các lớp xã hội…)  

6. Ra đề, nộp đề

- Các tổ, nhóm chuyên môn phân công ra đề theo quy định. Đề đảm bảo chính xác, độ phân hóa (70% dễ, 30% câu hỏi phân hóa, nâng cao). Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, độ phân hóa và bảo mật của đề thi.

- TTCM duyệt đề, ký và nộp cho đ/c Tuấn chậm nhất trong sáng 11/4/2019 thứ 5; gửi đề và đáp án vào email: dethicbg@gmail.com chậm nhất trong ngày 20/4/2019. 

7. Báo cáo kết quả

-  Giáo viên chấm, báo cáo kết quả thi chậm nhất trong ngày 24/4/2019; hoàn thiện điểm TBM chậm nhất trong ngày 27/4/2019 thứ 7.

- GVCN khối 12 báo cáo kết quả hai mặt giáo dục chậm nhất trong ngày 02/5/2019.

Nơi nhận:

  - Sở GD&ĐT (b/c);

  - Các tổ chuyên môn;

  - Lưu VP.

 Bản điện tử:

  - Website nhà trường.

PHT PHỤ TRÁCH

 (Đã ký)

 

Nguyễn Anh Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng trước : 15.512