A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra Học kỳ II đối với khối 10, 11 năm học 2018-2019

Trường THPT Chuyên Bắc Giang

SỞ GD &ĐT BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

Số: 55/KH-CBG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 10, 11 NĂM HỌC 2018 -2019

Thực hiện Công văn số 288/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019.

            Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của nhà trường, trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng Kế hoạch kiểm tra học kỳ II đối với khối 10, 11 năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại trình độ của HS. Nội dung đề kiểm tra chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng môn học; tăng cường các câu hỏi mở, mang tính thực tiễn, liên môn nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của HS (nằm trong số 30% nâng cao); theo đúng chương trình đến thời điểm kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ được tiến hành nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập của HS đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, xếp loại HS học kỳ II và cả năm học theo đúng Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Môn kiểm tra, đề kiểm tra

1.1. Môn kiểm tra: Tổ chức kiểm tra đối với tất cả các môn học ở các khối 10, 11.

1.2. Đề kiểm tra: Trường ra đề kiểm tra tất cả các môn (Nội dung như mục I.).

2. Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài

- Ra đề các môn kiểm tra thực hiện như sau:

Môn/lớp

Hình thức

Thời gian

Ghi chú

Toán

Tự luận-TNKQ

90 phút

50% TL - 50% TN

2 đề riêng, mỗi đề trộn 2 mã

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

 

Ngoại ngữ

Tự luận-TNKQ

45 phút

Có phần nghe cho các lớp học

Tiếng Anh thí điểm

Các môn KT

còn lại

TNKQ

45 phút

2 đề riêng/môn, mỗi đề trộn 4 mã/môn (32 câu)

Tự luận-TNKQ

45 phút

50% TL - 50% TN

2 đề riêng, mỗi đề trộn 02 mã

(16 câu TNKQ)

             Lưu ý:

            - Đối với môn Tiếng Anh: HS làm bài trực tiếp vào đề thi. Kỹ năng nói theo chương trình hiện hành và chương trình thí điểm GV chủ động KT tại lớp.

Điểm học kỳ = 1/4 x (điểm KT x 3 + điểm kỹ năng nói).

- Các môn KT còn lại: HS chuẩn bị giấy để làm bài.

- Các môn CN, TD, QP GV chủ động KT tại lớp xong chậm nhất ngày 07/5/2019.

3. Lịch kiểm tra

Ngày

Buổi

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời gian

giao đề

Thời gian

tính giờ

Thời gian thu bài

Thời gian theo TKB

08/5/2019

Thứ 4

 

Sáng

 

Toán

90 phút

7h05

7h10

8h40

Tiết 1, 2

Lịch sử

45 phút

8h50

8h55

9h40

Tiết 3

GDCD

45 phút

9h50

9h55

10h40

Tiết 4

 09/5/2019

Thứ 5

Sáng

 

Vật lí

45 phút

7h00

7h05

7h50

Tiết 1

Địa lí

45 phút

8h00

8h05

8h50

Tiết 2

Hóa học

45 phút

9h00

9h05

9h50

Tiết 3

Sinh học

45 phút

10h00

10h05

10h50

Tiết 4

10/5/2019

Thứ 6

Sáng

 

Ngữ văn

90 phút

7h05

7h10

8h40

Tiết 1, 2

Ngoại ngữ

45 phút

8h50

8h55

9h40

Tiết 3

Tin học

45 phút

9h50

9h55

10h40

Tiết 4

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng kiểm tra: HS kiểm tra tại lớp, kiểm tra xong được nghỉ tiết 5 và nghỉ học chiều thứ 4, thứ 5.

Chiều thứ 6 và ngày thứ 7 học bình thường.

2. Coi kiểm tra: GV có giờ theo TKB ở lớp nào thì coi tại lớp, các đ/c đến coi có mặt đúng giờ tại phòng Chờ tầng 1 nhà A để nhận đề trước khi lên lớp, coi xong nộp bài kiểm tra tại phòng chờ nhà A.

Lưu ý: 

- Các đ/c coi kiểm tra phải thực hiện đúng quy chế thi, trách nhiệm của người coi thi. Nếu vi phạm: Để HS quay cóp, mang tài liệu, sử dụng tài liệu, sử dụng điện thoại trong phòng thi… mà BGH phát hiện thì phải chịu trách nhiệm. GV sử dụng điện thoại khi đang làm thi mà bị phát hiện sẽ xử lý theo quy chế.

3. Ra đề, nộp đề

- Ra đề riêng (chuyên-nâng cao, cơ bản), đảm bảo chính xác, độ phân hóa (70% dễ, 30% nâng cao). TTCM chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, độ phân hóa và bảo mật của đề kiểm tra.

- TTCM duyệt đề, ký và nộp cho đ/c Tuấn chậm nhất trong sáng 02/5/2019 thứ 5; gửi đề và đáp án vào email: dethicbg@gmail.com chậm nhất trong ngày 11/5/2019.   

4. Chấm, trả, chữa bài kiểm tra

GV trả, chữa bài cho HS kịp thời, đánh giá kết quả khách quan, thực chất năng lực học tập của HS. Xong thì nộp bài kiểm tra cho đ/c Nga VP để lưu, chậm nhất trong ngày 18/5/2019.

5. Báo cáo kết quả

- GV bộ môn báo cáo kết quả thi chậm nhất ngày 15/5/2019.

- GVCN báo cáo kết quả hai mặt giáo dục chậm nhất ngày 17/5/2019.

Nơi nhận:

  - Sở GD&ĐT (b/c);

  -  Các tổ chuyên môn; Lưu VP.

Bản điện tử:

  Website nhà trường.

PHT PHỤ TRÁCH

 (Đã ký)

 

Nguyễn Anh Tuấn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Hình ảnh
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 275
Tháng trước : 15.512